சாத்துக்குடி ஜூஸ் | Mosambi Juice |Juice Recipe

 அதிக அளவில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ள இறைவன் அளித்துளள்ள பரிசுகளில் இதுவும் சிறந்த பரிசு தான். நோய் வாய் பட்ட காலத்திற்க்கு மட்டுமல்லாமல் பொதுவான நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரிக்க கூடிய ஒரு சிறந்த பழம் …

Loading
Close
Yummlyyum © Copyright 2021. All rights reserved.
Close